PsyJuridica har som första företag i Europa förenat rättsliga och psykologiska tjänster och sakkunskap i samma företag. För oss är det viktigt att främja beaktandet av psykologiska faktorer vid juridiskt arbete. Vi grundade företaget i tiden på den tanken att rättsliga processers negativa inverkningar kan förebyggas och minimeras med hjälp av psykologi. Många personer, föreningar och företag som är delaktiga i en rättsprocess upplever negativ påverkan av processen. Arbetet har visat oss att med hjälp av olika psykologiska metoder kan man märkbart minska denna påverkan.

Psyjuridica2016_2588_toimisto_pieniPsykologin som undersöker det mänskliga beteendet är på många sätt närvarande i arbetet med företags och privatpersoners juridiska frågor. Den psykologiska sakkunskapen har en betydande roll i exempelvis medlingsverksamhet, skiljemannaförfarande, uppgörande av rättegångsstrategier, uppskattning av skadestånd samt då barnens behov avgörs vid vårdnadstvister. Bedömning och analysering av det mänskliga beteendet hör till våra arbetsuppgifter varje dag.

För oss är det viktigt att, genom samhälleligt påverkande, skolning, forskning och skrivande, påverka hur den juridiska kulturen är i Finland samt hur den upplevs och förstås av människorna. Tack vare vår bakgrund har vi en god kännedom om hur polisen utför förundersökningar och även detta försöker vi påverka. Vi har deltagit som experter i förberedandet av lagstiftningen om förföljelse och har utbildat domare på alla rättsinstanser samt otaliga jurister gällande bland annat psykologi och jurisdiktion. Vi har skolat poliser och åklagare i rättspsykologiska frågor från och med år 2002, liksom studerande på Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet. Vår bok ”Psykologin ja lakimiehen opas hyvään eroon” tangerar den finska skilsmässokulturen och hur skilsmässor sköts i Finland. Våra blogginlägg behandlar ofta samhälleligt betydelsefulla knutpunkter mellan det psykologiska och juridiska verksamhetsområdet. För oss är det en ära och en grundläggande förutsättning att bära ansvar för kunnandet inom våra områden samt utveckla och föra detta kunnande vidare.

Till PsyJuridicas strategi hör att erbjuda sina arbetstagare en bra arbetsplats oh en modern arbetsmiljö. Nr arbets- och fritid äger rum är i stor utsträckning upp till arbetstagaren själv att bestämma. Arbetet görs huvudsakligen på distans. Vårt kontor i Esbo är centrum för vår administrativa avdelning, medan kundbesöken sker på byråerna i Helsingfors och Hangö på tidsbeställning. Våra kontor är ändamålsenligt och hemlikt inredda för att främja människornas välmående. På vårt kontor delar vi information och kunnande bland annat genom regelbundna skolningar både inom företaget och med utomstående föreläsare. Nya rekryteringar sker på basis av en gemensam värdegrund.