PsyJuridicas lag- och psyko-info –videobibliotek

Meningen med PsyJuridicas videoarkiv är att erbjuda människor praktisk information gällande juridiska ärenden och hur de sköts, samt vilka psykologiska och psykoterapeutiska teman som blir aktuella under en rättsprocess. Videoarkivet innehåller flera videon som hjälper människor att förstå hur rättssystemet i Finland fungerar och vilka psykologiska aspekter som är bra att ta hänsyn till då du har att göra med juridiska frågor.

Videornas ämnesområden är noga begränsade och videons längd varierar mellan en minut till ungefär sex minuter. För oss är ett gott resultat det att videon lärt dess tittare någonting nytt eller korrigerat tidigare felaktiga uppfattningar och förutfattade meningar. För att du ska få en helhetsbild av ditt rättsliga ärende behöver du kanske se på flera videon. Ibland är det även en bra idé att se både juristen och psykologens video gällande samma fråga. Ifall du inte hittar ett svar på din fråga kan du skicka den till oss. Videobiblioteket uppdateras kontinuerligt och ifall din fråga är tillräckligt allmän kan även den tas med i biblioteket.

Videobiblioteket är ämnat endast för att sprida allmän information. Vi svarar på frågor i enlighet med gällande lagstiftning och rättspraxis. Den information som presenteras på videon utgör inte juridisk eller övrig rådgivning i specifika fall och den ska heller inte uppfattas som sådan. Vi svarar inte för ageranden som gjorts på basis av informationen i dessa videon. Det juridiska biträdets ansvar förutsätter ett uppdrag och ett avtal mellan kunden och tjänsteleverantören. Ifall du behöver rådgivning gällande just ditt fall önskar vi därmed att du vänligen tar kontakt till oss till exempel via våra hemsidors kontaktblankett.

Innehåll

4. Rättegång på kommande? Hur hantera den oro, stress och ångest rättegången skapar?
19. Vad innebär det att vara närföräldrer och vilka rättigheter ingår inte i föräldraskapet?
20. Vad händer under ett polisförhör?
21. Motpartens jurist behandlade mig OFÖRSKÄMT! Får man göra så?
23. Kan man förutspå domstolens beslut?
24. Hur går skilsmässoprocessen till i praktiken?