Forskning

Genom vårt forsknings- och publikationsarbete strävar vi efter att främja utvecklingen av samarbetet mellan psykologi- och juristbranschen i Finland. Utgångspunkten i vårt forskningsarbete är att möta meningen och målen med vårt kundarbete. Tack vare detta gör vi alltid vår forskning med utgångspunkt i det konkreta arbetet. En del av forskningsarbetet görs i samarbete med utomstående forskare och Helsingfors beteendevetenskapliga institut. Vi uppmuntrar bland annat psykologi- och juris magister-studerande att vara i kontakt med oss i samband med en möjlig pro gradu-avhandling.

PsyJuridica följer anvisningarna för god vetenskaplig praxis enligt undervisnings- och kulturministeriets överenskommelse med den Forskningsetiska delegationen samt det finska forskarsamhället.

För tillfället håller PsyJuridica på med vetenskaplig forskning om situationer då barn vid skilsmässa blir fjärmade från ena föräldern, samt hur en familjemedlem med personlighetsstörning samverkar med och påverkar de övriga familjemedlemmarna.

Publikationer


lapsenvieraannuttaminen

Häkkänen-Nyholm, H., Laajasalo, T., Tuuri, T. (2013). Lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta: Toimintatavat ja niiden vaikutus lapsen ja vanhemman hyvinvointiin.  Helsinki: Unigrafia.

Forskningspublikationen är vad vi vet den första publikationen i Norden som baserar sig på empirisk forskning om barnets fjärmande från den ena föräldern. Publikationen baserar sig på en undersökning som PsyJuridica Ab gjort tillsammans med Helsingfors universitets beteendevetenskapliga institut. I undersökningen svarade 101 föräldrar som gått igenom en skilsmässa eller separation där de blivit utsatta för fjärmande från barnet (54 pappor och 47 mammor). Föräldrarna svarade på en enkät på nätet, där man undersökte på vilket sätt fjärmandet skett och vilken inverkan det haft på barnet samt den föräldern som blivit utsatt. Forskningspublikationen innehåller en bred inblick i den utländska forskning som finns på området. Publikationen begrundar många frågor gällande hur samhällets socialtjänster fungerar samt hur detta ämne uppmärksammas och behandlas då man löser vårdnadstvister.

Publikationen (29,00€ + postavgift 1 st. 4,00€) kan beställas via kontaktblanketten eller genom att skicka e-post till adressen hallinto@psyjuridica.com. Beställningen förmedlas till företag på räkning. Som privatperson kan man beställa publikationen genom att skicka e-post till oss och betala priset samt postavgiften på PsyJuridicas konto FI 976601 000108 3062 med referensnumret 10980. Kom ihåg att skriva ner ditt namn, adress och telefonnummer i meddelandefältet, så vi vet vart vi ska posta publikationen! På så sätt skickas beställningen per post till dig. Vi strävar efter att leverera beställningen inom några arbetsdagar.
psychopathy

Psychopathy and Law: A Practitioners Guide är en bok av Helinä Häkkänen-Nyholm och Jan-Olof Nyholm som ger teoretisk och praktisk information om psykopati till människor som i sitt liv råkat ut för psykopatiska personer. Närmare 20 finska och utländska experter inom psykopati har bidragit till att skriva boken. Boken innehåller många praktiska exempel. Styckena behandlar bland annat psykopati-begreppets historia, psykopatins bedömning, psykopati i fängelse, hjärnfunktionerna bakom psykopatin, psykopati hos kvinnor och unga, psykopati och våld, psykopati i t.ex. ekonomisk brottslighet, intervjuer med psykopater samt psykopati i en familj. Bokens förlagsredaktör är John Wiley&Sond. Boken kan köpas bl.a. på Amazon och beställas via Stockmann.
psykopatia

Psykopatia är en bok redigerad av Helinä Häkkänen-Nyholm, bekostad av Edita. Boken är det första finskspråkiga verket om psykopati. Den ger en teoretisk och praktisk inblick i psykopatin. Boken används bland annat som lärobok vid psykologiundervisning på universitet, men lämpar sig även för personer som på grund av sin livssituation vill ha mera information om psykopati. En mängd finska toppforskare och kliniker med bred erfarenhet om psykopati har bidragit till att skriva boken. Boken kan beställas från bl.a. Edita, Booky.fi och Stockmann.

Artiklar i inhemska vetenskapliga tidskrifter med referee- praxis


Häkkänen-Nyholm, H. (2010). Lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta erotilanteessa. Duodecim, 26, 499-505.

Nyholm, J-O. & Häkkänen-Nyholm, H.(2009). Psykopaatti asianosaisena prosessioikeudessa. Defensor Legis, 3, 409-420.

Artiklar i utländska vetenskapliga tidskrifter (åren 2016-2009), med referee-praxis

Laajasalo, T., Ylipekka, M., & Häkkänen-Nyholm, H. (2013). Homicidal behaviour among people with avoidant, dependent and obsessive-compulsive (cluster C) personality disorder. Criminal Behaviour and Mental Health, 23(1), 18-29.

Weizmann-Henelius, G., Grönroos, M., Putkonen, H., Lindberg, N., Eronen, M. & Häkkänen Nyholm, H. (2012). Gender Specific Risk Factors for Intimate Partner Homicide - A Nationwide Register-based Study. Journal of Interpersonal Violence, 27, 1519-1539.

Putkonen, H., Weizmann-Henelius, G., Lindberg, N., Rovamo, T., & Häkkänen-Nyholm, H. (2011). Gender differences in homicide offender's criminal career, substance abuse and mental health care. A nationwide register-based study of Finnish homicide offenders 1995-2004. Criminal Behaviour and Mental Health, 21, 51-62.

Auvinen-Lintunen, L., Punamäki, R-L., Häkkänen-Nyholm, H. (2010-2011). Mental imagery among young violent offenders: Vividness and controllability. Imagination, Cognition and Personality, 30(4), 389-406.

Weizmann-Henelius, G., Grönroos, M., Putkonen, H., Eronen, M., Lindberg, Nina., & Häkkänen-Nyholm, H., (2010). Psychopathy and gender differences in childhood psychosocial characteristics in homicide offenders - a nationwide register-based study. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 21(6), 801 - 814.

Weizmann-Henelius, G., Putkonen, H., Grönroos, M., Lindberg, N., Eronen, E., & Häkkänen-Nyholm, H. (2010). Examination of Psychopathy in Female Homicide Offenders - Confirmatory Factor Analysis of the PCL-R. International Journal of Law and Psychiatry, 33(3):177-83.

Putkonen, H., Weizmann-Henelius, G., Repo-Tiihonen, E., Lindberg, N., Saarela, T., Eronen, M., & Häkkänen-Nyholm, H. (2010). Homicide, Psychopathy and Aging - A nationwide registerbased case-comparison study of homicide offenders aged 60 years or older. Journal of Forensic Sciences, 12, 1552-1556.

Björklund, K., Häkkänen-Nyholm, H., Huttunen, T. & Kunttu, K. (2010). Violence victimization among Finnish university students: prevalence, symptoms and health care usage. Social Science & Medicine, 70(9), 1416-1422.

Björklund, K., Häkkänen-Nyholm, H., Roberts, K., Sheridan, L. (2010). The prevalence of stalking among Finnish university students. Journal of Interpersonal Violence, 25(4), 684-698.

Björkund, K., Häkkänen-Nyholm, H., Sheridan, L., Roberts, K. & Tolvanen, A. (2010). Latent profile approach to duration of stalking. Journal of Forensic Sciences 55(4), 1008-1014.

Björkund, K., Häkkänen-Nyholm, H., Sheridan, L., Roberts, K. (2010). Coping with stalking among university students. Violence and Victims 25(3), 395-408.

Nielssen, O., Bourget, D., Laajasalo, T., Liem, M., Labelle, A., Häkkänen-Nyholm, H., Koensaardt, F., & Large, M. (2009). Homicide of strangers during psychotic illness. Schizophrenia Bulletin. Online publication October 2009.

Repo-Tiihonen, E., Tiihonen, J., Lindberg, N., Weizmann-Henelius, G., Putkonen, H., & Häkkänen-Nyholm, H. (2010). The Intergenerational Cycle of Criminality - Association with Psychopathy. Journal of Forensic Sciences, 55(1), 116-120.

Häkkänen-Nyholm, H. & Hare, R.D. (2009). Psychopathy, homicide, and the courts: Working the System. Criminal Justice & Behavior, 36(8), 761-777.

Häkkänen-Nyholm, H., Weizmann-Henelius, G., Salenius, S., Lindberg, N., & Tiihonen-Repo, E. (2009). Homicides with mutilation of the victim's body. Journal of Forensic Sciences 54(4), 933-937.

Putkonen, H., Weizmann-Henelius, G., Lindberg, N., Eronen, M., Häkkänen-Nyholm, H. (2009). Differences between homicide and filicide offenders; results of a nationwide register-based case-control study. BMC Psychiatry, 9:27.

Häkkänen-Nyholm, H., Repo-Tiihonen, E., Lindberg, N., Salenius, S., Weizmann-Henelius, G. (2009). Finnish sexual homicides: offence and offender characteristics. Forensic Science International, 188, 125-130.

Lindberg, N., Laajasalo, T., Holi, M., Putkonen, h., Weizmann-Henelius, g., & Häkkänen-Nyholm, H. (2009). Psychopathic traits and their associations with offence-, victim-, and offender characteristics in a nationwide consecutive sample of homicidal male adolescents between 1995-2004. BMC Psychiatry, 9, 18.

Häkkänen, H., Ask, K., Kebbell, M., Alison, L., & Granhag, P-A. (2009). Police officers' views of effective interview tactics with suspects: The effects of weight of case evidence and discomfort with ambiguity. Journal of Applied Psychology, 23, 468-481.

Häkkänen-Nyholm, H., Putkonen, H., Lindberg, N., Holi, M., Rovamo, T. & Weizmann-Henelius, G. (2009). Gender differences in Finnish homicide offence characteristics. Forensic Science International, 15, 183(1-3) 75-80.