Juridiska tjänster för privatpersoner

 

 • Familjerätt
 • Arvsrätt
 • Avtals- och skadestånsrätt
 • Arbetsrätt
 • Boende
 • Straffrätt

Juridiska tjänster för företag

 

 • Arbetsrätt
 • Avtalsrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Konfliktlösning
 • Fastighetsrätt
 • Insolvensrätt

Psykologi- och psykoterapitjänster

 

 • Rättspsykologiskt sakkunnigarbete
 • Tvistlösning och medling
 • Arbetspsykologisk träning
 • Psykoterapi för enskilda
 • Psykoterapi för grupper
 • EMDR-terapi

Utbildning

 

 • Personlighetsstörningar
 • Psykologi och rättstillämpning
 • Medling
 • Bedömning av företagets säkerhetsrisk
 • Empatiutmattning och arbetsstress
 • Förföljelse
 • Barnet som ett verktyg för hämnd i en skilsmässa