Utbildningsdag för löneräknarna vid Helsingforsregionens handelskammare, t.ex.: ”Förhoppningsvis får så många som möjligt chansen att ta del av denna föreläsning. Ett viktigt ämne, också i företagsvärlden. Tack för en bra föreläsning”. Medeltal på feedbacken 4,5/5 poäng.

Utbildningsprogram för Aalto universitets säkerhetsledning:

Personliga feedbackens medeltal 4,5/5 poäng.

Brunchseminarium på Juristförbundets utbildning ”Psykologi och rättstillämpning” 2012 t.ex.: ”Mycket tankeväckande. Jag fick många aha-upplevelser i relation till mitt arbete. Den ångest som uppstår i svåra situationer lättade lite när jag förstod att man inte alltid själv kan påverka läget. Efter denna utbildningsdag kan man dock påverka lite mer”. Feedbackens medeltal 4,3/5 poäng.

Sekreterar- och assistentdagar vid Helsingforsregionens handelskammare, t.ex.: ”Mycket bra och intressant föreläsning. Ämnet behandlar just det som är relevant i dagsläget”. Feedbackens medeltal 4,5/5 poäng.

Brunchseminarium på Juristförbundets utbildning ”Psykologi och rättstillämpning” 2011 t.ex.: ”Det jag fick mest ut av var ämnet i sig själv. Den här typen av utbildning behövs på grund av att interaktion och besvärliga klienter eller klienter med personlighetsstörningar är vardag för juristen. I studierna sätter man sig inte in i ämnet alls”. Feedbackens medeltal 4,1/5 poäng.

Personaldagar för Helsingforsregionens handelskammare, t.ex.: ”Mycket intressant inlägg gällande krävande personligheter. Jag uppskattade starkt den skarpa sakkunnigheten och det faktaspäckade föredraget”. Feedbackens medeltal 4,5/5 poäng.