Kontaktuppgifter


E-post: förnamn.efternamn @psyjuridica.com

Tel.
050 3021417 (Juridiska tjänster)
044 3511630 (Psykologiska tjänster, förvaltning)

PsyJuridica Helsingfors:
Lönnrotsgatan 22 A 2
00120 Helsingfors (endast med tidsbeställning)

PsyJuridica Hangö: Parkgatan 12 (endast med tidsbeställning)

PsyJuridica Oy: Gösvägen 21 A, 02170 Esbo (postadress)