Vi har hållit otaliga utbildningstillfällen bl.a. för advokater, domare, åklagare, medlare, läkare, socialarbetare, lärare, psykologer, sekreterare, poliser, journalister, säkerhetsbranschens representanter och enskilda företag.

Psyjuridica2016_2288_toimisto_pieni2Under de tre senaste åren har bland andra följande institutioner beställt utbildningstjänster av oss: Finlands Juristförbunds utbildning, Finlands psykologförbund, Barnpsykiatriska föreningen i Finland, HNS, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, Handelskammaren, Talentum, Åklagarakademin, Tukinaiset, enskilda domstolsväsen och sociala myndigheter, Aalto universitet, Sexpo, Awen Oy, Finansbranschens Centralförbund, Brottspåföljdsmyndigheten, olika sommaruniversitet, yrkeshögskolan Laurea, olika medlingsbyråer, Polisstyrelsen, olika ministerier samt Östra Finlands universitet.

Vi planerar innehållet i vår utbildning tillsammans med beställaren. Du kan be oss skräddarsy ett utbildningspaket tillsammans med vårt nätverk. Till vårt nätverk hör proffs som representerar ett brett kunnande på många olika områden: forskare, psykologer, psykiater, barnpsykiater- och psykologer, arbetshälsoläkare, experter inom kommunikation och säkerhetsbranschen samt juridiska sakkunniga.

De ämnen vi utbildar i är bland annat personlighetsstörningar, medling, psykologi och rättstillämpning, skilsmässans psykologi och juridik, arbetsplatskonflikter, förföljelse, bedömning av företagets säkerhetsrisk, empatiutmattning och arbetsstress, barnet som ett verktyg för hämnd i en skilsmässa, kris- och katastrofpsykologi samt kommunikationspsykologi vid ett företags krissituation.