In EnglishSuomeksi

Slide background

Slide background

Slide background

Juridiska tjänster för privatpersoner


Juristerna på vår byrå sköter frågor gällande familjerätt, arvsrätt, arbetsrätts, avtals- och skadeståndsrätts, straffrätt samt boendefrågor för privatpersoner, samfund och företag.

Läs mer

Juridiska tjänster för företag


Ett företag går igenom otaliga situationer under sin livstid då juridisk sakkunskap behövs för att lösa olika problem som uppstår. PsyJuridica sköter juridiska frågor med anknytning till företag på finska och svenska.

Läs mer

Psykologi- och psykoterapitjänster


Psykologtjänsterna som vår byrå erbjuder är rättspsykologiska sakkunnigtjänster, arbetspsykologisk träning och arbetsledning samt psykologiskt och psykoterapeutiskt mottagningsarbete.

Läs mer

Utbildning


Vi planerar innehållet i vår utbildning tillsammans med beställaren. Du kan be oss skräddarsy ett utbildningspaket tillsammans med vårt nätverk. Till vårt nätverk hör proffs som representerar ett brett kunnande på många olika områden.

Läs mer

PsyJuridicas lag- och psyko-info –videobibliotek >>

Psykolog och jurist – tillsammans eller var för sig


Att gå igenom en skilsmässa, vårdnadstvister, avtalsbrott, diskriminering i arbetslivet, arbetsplatsmobbning eller att falla offer för ett brott är händelser som utmanar människans psykiska välmående. Ditt välmående är viktigt för oss. Vi är en psykologi- och juridisk byrå, specialiserad på människors välmående och rättsliga frågor. Yrkeskunnighet, pålitlighet, respekt och mänsklighet är vårt företags grundvärderingar.

Vår jurister sköter tvistemål, brottmål och förvaltningsärenden både för privatpersoner och företag. Vår psykolog erbjuder psykoterapi, rättspsykologiska expertutlåtanden samt handledning. I praktiken smälter avdelningarna ihop och företagets dagliga arbetsuppgifter tangerar ofta bägge kompetensområden. Som vår kund har Du möjlighet att utnyttja kunnandet och yrkesskickligheten på båda områden samtidigt.
Psyjuridica2016_1789_toimisto_pieni3